dayanQ bha tu....

aKu tahu maSa itu eMas..
janGan baZirkan harTa kaRun dengan berMain..
jangan cuba halanQ aKu..aku buKan buDak-buDak..
dan aKu taHu aPa yanQ aKu inGinkan..
jaNgan minTak benDa yanQ aKu taK pnYa..
semua yanQ aku naK aku
aDa..
aku ada caRa senDiri..
biAr aKu beBas..
aKu nak ruAng senDiri..janGan tanYa aku kenApa..
deWasa itu aSet aku..
ceria smPai ke tahAp maKsima..
maRi berSama aKu..
janGan tuDuh aKu jaHat seBeluM keNal..
oiiii...koranG yanQ bercinta..
meNangis keTawa gemBira..
klau kena breaKup..janGan kecHiwa..
saPe suRu nak bErCinta..
zamaN reMaja haRus enJoy dan ceRia..
luPakan seGala pRobleM yang seRabutkan kepala hoTak..
ayUh berSama ku..
meMory muDah diPeroLehi..
janGan kaU beRat haTi..berMaiN iTu caRa yanQ pasTi daPatkan teNaGa unTuk hiDup..
leTak beg ke tEpi..
leTak keRja uMah ke Tepi..
maRi bersaMa ku..
jaNgaN riSaw biLa di Tempat ku..aKu taHu aPa aku buAt..
koRang paTut taHu..
hiDop ini mesTi beBas..
tak kiRa aPa juA..
ini laH keHendak uTama aku...
koRang paTut taHu..
eVen koRang ada maSalah..
pasTi seMua daPat di ataSi..
seBab..iniLah naManyA keHiduPan.....


--jumaatday--041209-0326pm

Friday, November 6, 2009

ayat-ayat besi muxiQa

kiTa seDar pErjaLanaN yanQ meNdeWasaKan kiTa x akan muDah sepErti yanQ kiTa imPikan..
huBungan yanQ telaH kiTa jaLinkaN mEnjaDi seMakiN ruMit..
baDan yanQ bertUnGkus luMus menaMpuNg hiDop sEmaKin pEnaT ..
Haty yanQ kiTa haRap aKan lEmBut meNjaDi seMakiN keRas..
dAn keSunyiAn yanQ memBelenGGu diRi menJadikan kiTa seMakin tErinGin unTuk menCapai kEbahagiaan dan kEseMpurNaan...
kiTa taHu...
bukan tak tAhu...
kiTa beRani unTuk meLepaskan diRi..
beRani unTuk meluPakan kEnanGan silam
dan mEncari kEtenanGan..
tetaPi kita pErlu menGhaRungi kEhiduPan iNi..
sElanGkah dEmi seLagkah..
bErgeluT dEngaN diRi seNdiRi..
daN berHadaPan deNgan bEban yanQ mencaRi...
kiTa hanYa boLeh bErseDia daN mEnunggu pEluang..
unTuk meRampas keMbali apa yanQ telaH hilanQ..

No comments:

Post a Comment